SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum

OM kód: 203033/015 | 4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3.

Intézmény logo

Debreceni SZC Kreatív Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Óvodai nevelő

Óvodai nevelő illusztráció

Az oktatás ágazat új képzése érettségivel és technikus szintű szakma megszerzésével zárul.
Az óvodai nevelő óvodában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családi napköziben foglalkoztatott segítő szakember, aki aktívan együttműködik a gyermekek nevelésében az óvodapedagógussal, fejlesztő- és gyógypedagógussal, óvodai dajkával és a szülőkkel.

Ha te is szeretnél óvodáskorú gyermekek nevelésének részese lenni, és fejlődésükben segítő szerepet betölteni, akkor válaszd az óvodai nevelő korszerű és gyakorlatorientált képzést!

Az óvodai nevelő képzés során sokoldalú tapasztalatot szerezhetsz a gyermekek nevelésében, játékokkal való fejlesztésében, rendezvények előkészítésében, óvodai programok megvalósításában.

Az elsajátított tudás segíti továbbtanulási terveidet az óvodapedagógus végzettség megszerzése esetén. Ajánlott mindazok számára, akik érdeklődnek a pedagógus hivatás iránt és szívesen foglalkoznának gyermekek nevelésével.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Gyermekszeretet, empátia, tolerancia, rugalmasság, megbízhatóság, felelősségvállalás, alkalmazkodó képesség, kreativitás, konstruktív konfliktus- és problémamegoldó képesség, tiszta, érthető beszéd, jó kommunikációs képesség

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • Aktívan együttműködik az óvodapedagógussal, fejlesztő- és gyógypedagógussal, óvodai dajkával és a szülőkkel, segíti az óvodáskorú gyermekek nevelését;
 • részt vesz az egészségfejlesztést szolgáló tevékenységek elvégzésében, gondozási feladatok ellátásában, segíti a higiénés szokásrendszer kialakítását;
 • közreműködik a csoportfoglalkozások és a gyermekek tevékenységeinek előkészítésében, szervezésében és megvalósításában;
 • támogatja a társas kompetenciák, csoportnormák fejlődését, a gyermekek közös tevékenységei során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt;
 • együttműködik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozásában, nevelésében;
 • közreműködik és segít az intézményen belüli és kívüli programok, rendezvények előkészítésében, szervezésében és megvalósításában;
 • részt vesz a fejlesztő eszközök, anyagok elkészítésében, írásos és nyomtatott anyagok másolásában és összeállításában;
 • munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végez és infokommunikációs, digitális eszközöket etikusan használ.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Egyéb információk:

 • Tanulmányi terület kód: 0356 - okleveles technikusképzés
 • Felvehető tanulók száma: 32 fő
 • Ágazat megnevezése: 25. Oktatás
 • Képzési idő: 5 év
 • Tanulható idegen nyelv: angol vagy német
 • Megszerezhető szakmai végzettség: 501882502 Óvodai nevelő
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A középiskolai felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

 • Intézményünk nem hirdet központi írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát.

A rangsorolás módja:

 • 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból. (Ez maximum 50 pont)
 • Szépészet ágazatban a történelem helyett a biológia vagy kémia tantárgyak osztályzatának átlaga adja a rangsort.
 • Azonos teljesítményű felvételizők esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat - amennyiben az erről szóló igazolást a felvételi eljárás keretében az intézmény számára megküldik -, ezt követően a debrecenieket, harmadsorban azt a tanulót, akinek testvére, szülője az iskola tanulója (volt).

Partnereink

SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum


Debreceni SZC Kreatív Technikum

4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3.

Telefon: 06-52/503-833

E-mail: titkarsag@dszckreativ.com

OM azonosító: 203033/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002427


2024Debreceni SZC Kreatív Technikum