SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum

OM kód: 203033/015 | 4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3.

Intézmény logo

Debreceni SZC Kreatív Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

A kreatív szakmák iskolája

Debrecen már a középkorban iskolaváros volt, és a városi iparosok nívós munkáját jelzik azok az utcák, amelyeket szakmákról neveztek el. A XXI. század elején is gondolnunk kell arra a bölcseletre, hogy a gyökerek erősebbek a szárnyaknál, vagyis a város szakmai múltja determinálja az egymást követő generációk gondolkodását.

Iskolánk őse a 127.sz. Szakmunkásképző Intézet volt. Az épület még most is áll Debrecen város szívében, a Burgundia utcán. Már 1905-től is ennek az épületnek a falai között zajlott az iparosok szakoktatása, s jelenleg is a Debreceni Szakképzési Centrum szakképzést népszerűsítő iskolaépülete.

Iskolánk az 1983-as alapításától egészen mostanáig nagyon sok névváltozáson ment át, mely mindig igazodott az aktuális iskolatípusokhoz. Így lett a Könnyűipari Szakmunkásképző Intézetből Könnyűipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Könnyűipari Szakközépiskola és Szakképző Intézet, majd Könnyűipari Szakközépiskola és Szakiskola. 2013-tól Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola néven ismertek bennünket, ami kifejezte, hogy ez idő alatt azokat a fiatalokat is tanítottuk, akik sajátos képességeik miatt nehezebben találták meg helyüket az életben.

2015-től a szakképzési rendszer nagyobb horderejű átalakulása, a szakképzési centrumok létrejötte eredményeképpen a Debreceni SZC Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája dolgozói és tanulói lettünk, majd 2017-ben nevünk ismét változott - a Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája lett.

2020 nem csak a magyar szakképzés megújulásának éve volt, hanem ez iskolánk életében, „történelmében” is jelentős mérföldkőnek számít. Nevünk tartalmilag is sokkal kifejezőbb, értékközlőbb, mondhatjuk azt is, hogy modernebb lett. Már nem csak az adott iskolatípust fejezi ki, hanem az itt folyó alkotó munka, szakmáink legjellemzőbb közös sajátossága, az oktatóink és tanulóink által képviselt, valamint a munkaerő-piacon kiemelt helyen jegyzett alapkompetencia, a kreativitás került a fókuszba: így lett intézményünk neve Debreceni SZC Kreatív Technikum.

Nem utolsó szempont azonban az sem, hogy új nevünk könnyen megjegyezhető, már-már fülbe mászó, így mi is hamar megszerettük. Látva az egyre növekvő érdeklődést képzéseink, ill. oktatásunk iránt úgy véljük, a környezetünk számára is tetszetős.

1983-ban a szolgáltatóipari szakmák oktatása maradt a Burgundia utcai - 127.sz. Szakmunkásképző Intézet - épületben. A könnyűipari, majd néhány év múlva a nyomdaipari szakmákat a - Debrecen zöldövezetében, kertvárosi környezetben 1986. szeptember 1-jén átadott - Sétakert utcai iskolában tanulhatták a diákok. Iskolaépületünk ebben a tanében ünnepli 35. születésnapját.

Az 1983-84-es tanévben 1071 nappali tagozatos diákunk volt, akiknek képzését ötven pedagógus, több külső óraadó és nyolc gazdasági dolgozó segítette. Az elmúlt harmincnyolc esztendőben az állandó szakmai megújulás az iskolai vezetőséget folytonos gondolkodásra és tettekre kényszerítette, sarkallta, amelyeket a tantestület/oktatói testület tagjaival és az iskolai dolgozókkal sikeresen oldottak meg.

A külső gyakorlati képzést az induláskor - majd a későbbi években is - segítette a Debreceni Ruhagyár, a Debreceni Finomkötöttárugyár, a Minőségi Szabó Szövetkezet, a Hajdú-Bihar megyei Textilfeldolgozó Vállalat, az Alföldi Nyomda, az Általános Szolgáltatóipari Szövetkezet, a Debreceni Cipőgyár, a Bőripari Szövetkezet, a Piremon és a Kartonpack Kisszövetkezet.

A könnyűipar átalakulásával a nagyüzemek helyett – néhány kivétellel - többségében ma már a kis- és középvállalkozások vették át a duális gyakorlati képzés feladatát, szerepét. A jó és stabil stratégiai partneri kapcsolatok kialakítására azonban ma is nagy hangsúlyt fektetünk.

A tanórákon kívüli foglalkozások, tevékenységek bővítése tartalmasabbá tette iskolánk életét.

Egy iskoláról talán az is sok információt adhat, ha a pezsgő diákéletéről lehet hallani. 1991 tavasza óta működik diákönkormányzat az iskolában a diákok által választott segítő tanárral, tanárokkal.  A DÖK zászlója alatt például a diákok „kiharcolták", hogy minden osztálynak saját választása szerint készüljön a szalagavatói ruhája, a rendezvényen ne csak az addig megszokott fekete-fehér egyenruha legyen. Tanulóink jelentős aktivitással vettek részt mindig az iskola életében. Egy tanévben több alkalommal rendeztek játékos vetélkedővel összekötött suli-bulit. Meghirdették, megrendezték, illetve felélesztették az "Alkotó Ifjúság" pályázatot, majd kiállítást, amely városi szintű rendezvénnyé nőtte ki magát. Egy kedves tanárunk – Bartha Károly – irányításával és segítségével létrehozták és az „Alkotó" kiállításokon be is mutatták a „Cipőmúzeumot", amelybe híres emberek (pl. II. János Pál pápa, Puskás Öcsi, Kovács Kokó István) aláírással ellátott használt cipőit kérték el, gyűjtötték össze a diákok. Ennek mindig nagy sajtója volt, ma is iskolánk aulájának dísze.

Az iskolaépület belső tere az igényeknek megfelelően többször is átalakításra került. Folyamatosan nőtt a tantermek száma, az oktatás modernizációja keretében újabb és újabb informatikai tantermeket, szaktantermeket, tanműhelyeket, majd később korszerű tanszalonokat alakítottunk ki, de az esztétikai és komfortnövelő átalakítások is nagy hangsúlyt kaptak és kapnak mind a mai napig. Fontos szempont és érték, hogy vonzó, barátságos, megtartó környezetet tudjunk biztosítani tanulóink és az itt dolgozók számára.

Tanulóink a legmodernebb, XXI. századi felszereltségű tanműhelyekben sajátíthatják el a szakmákhoz szükséges tudást. A tanműhelyfejlesztés, a gyakorlati képzés napra kész állapotának biztosítása intézményi és duális keretek között is stratégiai szempontunk.

Iskolánk szakmai profilja 2001-ben bővült a szépészet ágazat fodrász és kozmetikus szakmáival, 2020-ban azonban ez a jól bevált képzési irány kiegészült a kéz- és lábápoló technikus szakmával is. Mindhárom szakma nagyon népszerű a fiatalok, illetve a tanulni vágyó felnőttek körében, és keresett a munkaerő-piacon.

Tanszalonjaink ahogy a kezdetekben, úgy most is kinyitják kapuikat a szolgáltatások iránt érdeklődő vendégek előtt, hogy a nálunk tanuló diákok valós élethelyzetekben, valódi munkakörnyezetben ismerjék és tanulják meg szakmájuk fortélyait. Célunk, hogy a Kreatív Szalonból a vendégek elégedetten, tanulóink pedig szakmailag felkészülten távozzanak.

2016-ban iskolánk szakmai palettáján új színfoltként megjelent a pedagógiai szakirány, melyen belül a Pedagógiai és családsegítő munkatárs és a Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ-s képzéseinket indítottuk el. Kezdetben érettségi után, illetve felnőttoktatásban, majd 2017-ben a 9. évfolyamtól kezdődően is.  Az új terület a normál képességű és a sérült gyermekek nevelésével, ill. annak pszichológiai és pedagógiai vonatkozásaival foglalkozik. Különösen kedvelt ez a terület azok számára, akik tanítói, tanári, illetve óvodapedagógiai irányban kívánnak továbbtanulni.

A 2022/23-as tanévtől már a megújított szakmai követelményeknek megfelelően Oktatási szakasszisztens szakmai kimenettel indítjuk technikumi osztályainkat.

2018-ban elindítottuk a dekoratőrök képzését is, akik szakmai tanulmányaik során látványos kirakatokkal, makettekkel, dekorációkkal színesítik az iskola hétköznapjait, ünnepi eseményeit.

A 2021-2022. tanévben a kreatív ágazaton belül az informatikai tudást a művészeti készségekkel is integráló grafikus szakmával bővült a képzési palettánk, melyhez a jövőben is nagy reményeket fűzünk, hiszen rövid idő alatt nagyon népszerűvé vált. Az itt megszerezhető szakmai felkészültség a munkaerőpiac XXI. századi igényeit is ki tudja szolgálni.

Az eredeti Könnyűipari nevét, egyben intézményünk múltját maga a könnyűipar (legfőképpen a ruha- és bőripar) markáns jelenléte határozta meg sokáig. 

A ruhavarrással foglalkozó szakma – ahogy a korábban jellemzett intézményi névváltozásunk – az évek folyamán nemcsak alakváltozáson (varrónő, nőiruha készítő, női szabó, divatszabó) ment keresztül, hanem tartalmilag is megújult.  Az új név és tartalom a szakma presztízsét hivatott kifejezni. Ezt a képzést a korábbi években kiegészítette a magas szinten oktatott divat- és stílustervező képzés, melynek szintén megújult tartalmával most is izgalmas és kreatív életpályát kínálunk az alkotókedvű fiataloknak.

Napjainkban, egy varrással foglalkozó személynek ugyanis olyan átfogó ismeretekkel és kompetenciával kell rendelkeznie a szakmájáról, amely alkalmassá teszi arra, hogy mindig naprakész legyen a divat ismeretében, eligazodjon a social media világában. Ez nemcsak a divatbemutatók csillogását jelenti, hanem a technológiák, az alapanyagok, a modern eszközök, a gépek, a vállalkozások létrehozásának ismeretét is. Jártas legyen a stílustanácsadásban, az elképzeléseit rajzos formában is tudja megjeleníteni, folyamatosan képezze magát. A gyakorlatorientált képzés során tehát a hangsúly a kreativitás fejlesztésén van.

A ruhaipar is átalakult, a bérmunka mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a sajátanyagos, egyedi termelésre, illetve a designerek kiszolgálásra. A duális képzés pedig lehetőséget biztosít a tanulók számára ennek a világnak a megismerésére. Egy-egy sikeres vállalkozó életpályája követendő mintául szolgálhat számukra.

Saját tanulóink közül már többen rendelkeznek önálló vállalkozással – természetesen ez igaz a többi szakmánkra is.

A mai szakképzés lehetőséget teremt a szakma múltjának és értékeinek, a szakmában rejlő kulturális és gazdasági lehetőségeknek a megismerésére, hozzájárul a magyar divatszakma széles körben való elismertségéhez.

A Debreceni SZC Kreatív Technikum oktató és tanulóközössége büszke a gyökereire, a múltjára, a megszerzett tapasztalatokra, az elődeink által elért eredményekre, a kiemelkedő teljesítményekre.

Büszkék vagyunk arra is, hogy ha voltak nehézségek az elmúlt időszakokban, azokon nagy-nagy szorgalommal, stabil szakmai tudással, felkészültséggel, hivatástudattal, innovatív gondolkodással oktatóink és munkatársaink elhivatottságának köszönhetően mindig sikerült felülemelkednünk.

Intézményünk igyekszik mindig nyitott szemmel figyelni a változó munkaerő-piaci igényeket, gyorsan reagálni ezekre, hogy keresett, piacképes szakmákat tudjunk ajánlani, illetve megtanítani a hozzánk jelentkező diákoknak.

Jelenünk a mai gazdasági környezet kihívásai, igényei és lehetőségei között formálódik tanulóink versenyképes jövőjévé!


Partnereink

SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum


Debreceni SZC Kreatív Technikum

4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3.

Telefon: 06-52/503-833

E-mail: titkarsag@dszckreativ.com

OM azonosító: 203033/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002427


2024Debreceni SZC Kreatív Technikum